Spoorzone Gouda

Denk en doe mee

Deellocatie 10: A1 locatie

Deze deellocatie ligt in het westen van de Spoorzone, ten noorden van het spoor. De grond is in eigendom van de gemeente en ligt nu braak. In het huidige bestemmingsplan is ruimte voor kantoren op deze deellocatie. Om de toekomstige bestemming mogelijk te maken, die van woningen met voorzieningen, is een wijziging van het bestemmingplan nodig. Voor de ontwikkeling wordt een kavelpaspoort opgesteld dat randvoorwaarden geeft over de toekomstige ontwikkeling van deze deellocatie. De gemeente sloot een intentieovereenkomst met twee partijen. Zij maken een haalbaarheidsstudie over de toekomst van de deellocatie. Hier leest u meer over deze overeenkomst.

Deellocatie 10

Hotel + woningen C1 locatie Parkeerterrein Rabo Parkeerterrein Driestar Lombok locatie Winterdijk 14 Ronsseweg Bleulandweg Blokker A1 locatie Antwerpseweg Harderwijkweg Hotel + woningen C1 locatie Parkeerterrein Rabo Parkeerterrein Driestar Lombok locatie Winterdijk 14 Ronsseweg Bleulandweg Blokker A1 locatie Antwerpseweg Harderwijkweg

Terug naar het overzicht van deellocaties