Deellocatie 2: C1K2 locatie

 

Het gaat hier om het gebied tussen de Goudse Cinema en het kantoor van de Rabobank. Het te ontwikkelen gebied ligt op loopafstand van het station. Zeker voor mensen die voornamelijk reizen met het openbaar vervoer. Mozaïek Wonen bouwt hier 154 sociale huurwoningen. Op de begane grond is ruimte voor commerciële functies. In het plan wordt rekening gehouden met de wens om een groene omgeving te realiseren. Volgens het gemeentelijk beleid wordt 15% groen gerealiseerd, onder meer door een groene daktuin.

Mozaïek Wonen zal dit plan verder ontwikkelen en de grond in eigendom overnemen van de gemeente. Het ontwerp van de woningen richt zich op verschillende doelgroepen binnen de sociale sector, zoals jongeren en vitale senioren. Architectenbureau Leon Thier werkt het ontwerp verder uit. De woningen zijn bestemd voor kleine één- en tweepersoonshuishoudens; veelal mensen die graag in een stedelijke omgeving willen wonen, dichtbij het station en de voorzieningen. Er zijn twee informatieavonden gehouden, in juli 2019 en maart 2020.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 13 februari 2020 tot en met 25 maart 2020 ter inzage gelegen. Na aanleiding van de ingediende zienswijzen is er een aanpassing in het plan gekomen. Hiermee is de bouwhoogte verlaagd en is er nogmaals gekeken naar onder andere bezonning

Op 19 mei 2021 organiseerde Mozaïek Wonen samen met gemeente Gouda een online informatiebijeenkomst om het ontwerp te tonen. Aan het einde van de avond zijn er een aantal vragen beantwoord. Helaas konden niet alle vragen op 19 mei 2021 aan bod komen. Alle vragen én antwoorden die op 19 mei niet zijn beantwoord lees je hier in de Q&A over de C1K2 locatie. Ook kun je hier de opname van de online informatiebijeenkomst terug kijken.

Kort na de online informatie bijeenkomst was de onthulling van het bouwbord op 25 mei 2021. Na de onthulling van het bouwbord tekenden Rogier Tetteroo en Ron de Haas (van Mozaïek Wonen) de overeenkomst voor de aankoop van de grond.

Kijk hier voor meer informatie over ‘De Koploper’.

Deellocatie 02

Hotel + woningen C1 locatie Parkeerterrein Rabo Parkeerterrein Driestar Lombok locatie Winterdijk 14 Ronsseweg Bleulandweg Blokker A1 locatie Antwerpseweg Harderwijkweg Hotel + woningen C1 locatie Parkeerterrein Rabo Parkeerterrein Driestar Lombok locatie Winterdijk 14 Ronsseweg Bleulandweg Blokker A1 locatie Antwerpseweg Harderwijkweg

Terug naar het overzicht van deellocaties