Spoorzone Gouda

Denk en doe mee

Deellocatie 2: C1 locatie

Deze deellocatie ligt tussen de Cinema en het kantoor van de Rabobank. De grond is in eigendom van de gemeente. Het terrein ligt nu braak. In het huidige bestemmingsplan is het al mogelijk om kantoren te bouwen op deze deellocatie. In de toekomst moeten hier sociale huurwoningen komen, waarbij op de begane grond van de gebouwen ruimte is voor commerciële functies. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In 2020 worden de plannen verder ontwikkeld en het bestemmingsplan aangepast.

Woningcorporatie Mozaïek Wonen is voornemens een appartementengebouw met 154 sociale huurwoningen te realiseren. De woningen zijn bestemd voor een brede doelgroep van kleine één- en tweepersoonshuishoudens die in een stedelijke omgeving willen wonen.

 

Deellocatie 02

Hotel + woningen C1 locatie Parkeerterrein Rabo Parkeerterrein Driestar Lombok locatie Winterdijk 14 Ronsseweg Bleulandweg Blokker A1 locatie Antwerpseweg Harderwijkweg Hotel + woningen C1 locatie Parkeerterrein Rabo Parkeerterrein Driestar Lombok locatie Winterdijk 14 Ronsseweg Bleulandweg Blokker A1 locatie Antwerpseweg Harderwijkweg

Terug naar het overzicht van deellocaties