Gesprekken over de Blokker locatie

Tijdens de inloopbijeenkomst op 2 oktober stonden zowel het concept Ontwikkelperspectief Spoorzone Gouda als de invulling van de Blokker locatie in de Spoorzone centraal. In dit nieuwsbericht leest u meer over de uitkomsten van de gesprekken over de Blokker locatie.

Aanwezigen konden de eerste stedenbouwkundige ontwerpen voor de locatie bekijken en hierop reageren. Zo werd het mogelijk om al vroeg in de ontwikkeling mee te praten over het uiterlijk van de nieuwbouw. Deze kavel is niet in handen van de gemeente. De ontwikkelaar is aan zet om de omgeving bij het plan te betrekken. De informatiehoek tijdens 2 oktober werd daarom mede bemenst door de ontwikkelaar, zijn (landschaps)architecten en de projectleider vanuit de gemeente.

Eerste reactie
Over het algemeen waren de bezoekers positief over de plannen op de ocatie. Hier is nu het distributiecentrum van de Blokker te vinden. Veel bewoners van nabijgelegen woningen waren op 2 oktober aanwezig en benieuwd naar de plannen aan de overzijde van hun straat. Veel bezoekers lieten weten dat ze blij zijn dat ‘er wat gaat gebeuren’.

Een goede inpassing met verkeer
De gesprekken bij de informatiepanelen gingen vaak over verkeer. Bezoekers maakten zich zorgen over het nieuwe verkeer dat gepaard gaat bij de ontwikkeling van de locatie. Vooral over de Burgemeester Jamessingel is men bezorgd. Deze weg is volgens de bezoekers zonder de ontwikkelingen in de Spoorzone, op dit moment al druk. Ook de oversteekbaarheid van de Van Reenensingel wordt als gevaarlijk ervaren, evenals de Burgemeester Mijssingel waar volgens omwonenden te hard wordt gereden.

De vorm van de gebouwen
De bewoners van woningen aan de oostzijde van de Burgemeester Mijssingel maken zich zorgen over de hoogte en vorm van de gebouwen op de locatie. Ze zijn bang dat hoge gebouwen aan de oostzijde van de Blokker locatie zorgen voor schaduw en verminderd zicht. Het plan voor de Blokker locatie biedt nog volop mogelijkheden en ruimte om in de ontwerpfase na te denken over hoe dit zo goed mogelijk past bij de omgeving.

Parkeren
Bezoekers gaven aan bezorgd te zijn over een mogelijke doorgaande wegverbinding door de komst van een weg over de Blokker locatie en de aansluiting daarvan op de Anna van Hensbeeksingel. Bezoekers werd uitgelegd dat dat niet tot de plannen behoort. De Blokker locatie krijgt mogelijk een brug naar de Burgemeester Mijssingel, maar de situatie geeft geen mogelijkheden om met de auto verder te rijden de bestaande wijk in. Wel is er mogelijk sprake van nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers. Ook waren omwonenden bang voor toename van parkeren in hun straat. Ze vertelden dat ze bang zijn dat nieuwe bewoners, bij invoering van betaald parkeren op de Blokker locatie , hun auto’s misschien in de huidige wijken gaan parkeren. Het parkeren op de Blokkerlocatie wordt binnen de nieuwe gebouwen opgelost. In het ontwerpproces wordt goed nagedacht over de potentiële hinder van koplampen, die voortkomt uit auto’s die de Mijssingel opdraaien.

Andere wensen en ideeën
Naast bovenstaande onderwerpen kwamen ook groen en water veelvuldig aan bod. De omwonenden hoopten dat de ontwikkeling van de Blokker locatie gepaard gaat met nieuw groen en water. Ze zien graag dat dit dan openbaar groen wordt, toegankelijk voor zowel nieuwe als bestaande bewoners. Ook speeltuinen werden genoemd. Ook zagen de aanwezigen meerwaarde in een voetgangersverbinding van het Boerhaavekwartier door de Blokker locatie naar het Groenhovenpark.

755 x gezien