Goed bezochte inloopavond Ontwikkelperspectief

Ruim 200 bezoekers maakten op 2 november kennis met de inhoud van het concept Ontwikkelperspectief Spoorzone Gouda en woningbouwplannen voor de Blokker locatie. In dit bericht vindt u een sfeerverslag van de bijeenkomst over het Ontwikkelperspectief. Wilt u meer weten over de gesprekken over de Blokker locatie? Hier vindt u een verslag van dat onderwerp.

De bijeenkomst vond plaats in het distributiecentrum van de Blokker. Veel bezoekers vonden het leuk om dat pand eens van binnen te bekijken. In de ruimte stonden diverse informatiepanelen opgesteld. Stap voor stap vertelden die panelen meer over de inhoud van de Spoorzone. Alle omwonenden van de Spoorzone en bedrijven in het gebied zijn per brief voor de bijeenkomst uitgenodigd. De bezoekers van de bijeenkomst wonen vooral binnen de Spoorzone. De “buren” van de Blokker locatie waren op de bijeenkomst goed vertegenwoordigd.

Bezoekers lieten op een aantal onderwerpen hun mening en ideeën achter. Over functies, woonprogramma, duurzaamheid, gezondheid, milieu, mobiliteit, bereikbaarheid en verbindingen zijn veel gesprekken gevoerd. Hierna geven we een impressie van deze gesprekken. Deze impressie geeft de grote lijnen van de gesprekken weer.

De transformatie van de Spoorzone
Bezoekers waren over het algemeen enthousiast over de ontwikkelingen in de Spoorzone. Aanwezigen vertelden bijvoorbeeld dat ze het gebied rondom het station nu niet aantrekkelijk vinden. Het visitekaartje van de stad voor bezoekers mag volgens hen wel wat mooier. Ook de transformatieplannen voor de Blokker locatie werden over het algemeen positief ontvangen. Dit neemt uiteraard niet weg dat aanwezigen ook zorgen en kritische punten hebben geuit. Deze delen we hieronder per onderwerp. Wilt u meer lezen over de uitkomsten van de avond over de Blokker locatie? Hier vindt u een verslag van de gesprekken bij deze hoek.

Verkeer en bereikbaarheid
Aanwezigen uitten vooral hun zorgen over verkeer en bereikbaarheid. De genoemde parkeernorm uit het Ontwikkelperspectief is volgens sommigen te laag en niet passend bij de situatie in de praktijk. Op een aantal plekken in de Spoorzone, of direct grenzend aan de Spoorzone, ervaren bewoners nu parkeerdruk. Ze zijn bang dat lage normen in de Spoorzone leiden tot meer parkeerders in de bestaande buurten, waardoor het bij hen in de straat drukker wordt. Vooral de woningbouwlocatie op het huidige parkeerterrein van de Driestar wordt hierbij genoemd. Bezoekers konden zich bovendien nog weinig een voorstelling maken van het aanbieden van alternatieven voor de privé-auto, bijvoorbeeld door in te zetten op deelauto’s en andere vormen van mobiliteit. Ook waren er veel zorgen over verdere groei van verkeer in de Spoorzone en mogelijke gevaarlijke situaties die hier uit voortkomen. Vooral over de Burgemeester Jamessingel en de Dreef kregen we verhalen over dit soort situaties te horen. Aanwezigen gaven aan dat zij het belangrijk vinden dat ook goed wordt gekeken naar fietsparkeren in het plangebied. Ook de vraag naar een extra fietsverbinding van de noord- naar de zuidzijde van het spoor is vaak benoemd, bijvoorbeeld bij de Burgemeester Mijssingel. De fietsaansluiting naar de Hoogvliet en een fietsroute langs het spoor vonden de aanwezigen over het algemeen belangrijke toevoegingen aan het gebied en daarmee goede ontwikkelingen.

Duurzaamheid en groen
In de gesprekken over duurzaamheid en groen in de Spoorzone was vooral het behouden van huidige bomen in het gebied een belangrijk onderwerp. De regel om 15% openbaar groen bij een nieuwe ontwikkeling toe te voegen op de kavel, werd positief ontvangen. Niet iedereen kon zich echter een beeld vormen bij hoe dit er in de praktijk uit ziet. Ook het openstellen van het stuk groen langs het spoor, het Spoorpark, werd positief ontvangen. Tenslotte gaven bezoekers aan dat aanwezigheid van groen in de nieuwe Spoorzone misschien nog wel belangrijker is dan nu. Zo blijft het gebied leefbaar. De Burgemeester Jamessingel werd vaak genoemd als het gaat om die vergroening. Volgens aanwezigen leent deze weg zich goed als groene ader door de Spoorzone.

Woningen en voorzieningen
Veel bezoekers begrepen dat de woningvraag in Gouda een belangrijke aanleiding is om aan de slag te gaan met de Spoorzone. Sommigen schrokken van de hoogte die op sommige locaties mogelijk is. Zij zijn benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen. Bezoekers deelden ook hun zorgen over schaduw en uitzicht vanuit de eigen woning. De komst van voorzieningen in plinten van sommige locaties werd over het algemeen als positief ervaren. Horeca en eethuisjes worden door de aanwezigen in het gebied nog gemist. Als het gaat om de doelgroep voor woningen, werden vooral betaalbare jongeren- en starterswoningen genoemd. Ook de meer grote woningen, appartementen met meerdere slaapkamers, worden gemist.

Milieu, groen en geluid
Bezoekers deelden hun zorgen over de toename van geluidsoverlast, uitlaatgassen en fijnstof. Ook het (al aanwezige) verkeerslawaai werd benoemd. Aanwezigen maken zich zorgen over deze onderwerpen. Ze vroegen zich af of de huidige Spoorzone wel binnen normen blijven en hoe hier in de toekomstplannen mee rekening wordt gehouden.

Wilt u de informatiepanelen nog eens rustig bekijken? U kunt ze hier downloaden.

Vervolg
We danken iedere aanwezige van de inloopbijeenkomst voor zijn of haar komst. We verwerken de gemaakte opmerkingen. Op basis hiervan maken we een lijst met veel gestelde vragen en een lijst met aanpassingen aan het Ontwikkelperspectief. Hierover volgt later bericht. Wilt u de panelen nog eens rustig bekijken? U kunt ze hier downloaden.

Op 5 november vindt een klankbordgroepbijeenkomst plaats. Wilt u graag op gebiedsniveau meedenken over de toekomst van de Spoorzone? U bent van harte welkom. Lees hier meer over het programma en aanmelding.

249 x gezien