Ontwikkelperspectief door college vastgesteld

Extra woningen, meer groen, nieuwe fietsverbindingen, duurzame mobiliteit en kansen benutten voor lokaal opgewekte duurzame energie; dat is de inzet van het college voor de ontwikkeling van de Spoorzone. Dat staat in het ontwikkelperspectief dat het college deze week heeft vastgesteld. Het college wil de woningbouw in de Spoorzone versnellen, om aan de grote woningvraag te voldoen. De provincie Zuid-Holland steunt de gemeente in de ambitie om tot 2025 in elk geval 1000 woningen toe te voegen in de Spoorzone. Het gaat om een gevarieerd woningaanbod, geschikt voor elke portemonnee.

Om snel tegemoet te kunnen komen aan de grote vraag naar woningen in en rond de spoorzone werkt het college parallel aan het ontwikkelperspectief samen met ontwikkelende partijen aan concrete plannen voor een aantal deellocaties. De randvoorwaarden en uitgangspunten uit het ontwikkelperspectief zijn hierbij vertrekpunt. Op basis van het ontwikkelperspectief kunnen ontwikkelaars met plannen komen die passen bij de ambitie van de gemeente en bij de woonwensen van Gouwenaren. In het ontwikkelperspectief wordt ook aandacht besteed aan verschillende thema’s van de energietransitie die de ontwikkeling van de Spoorzone beïnvloeden: mobiliteit, energie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid. Bij alle ontwikkelingen gelden sowieso de uitgangspunten van Groen, groener Gouda.

Bekijk hier het Ontwikkelperspectief. Wilt u meer horen over het document? Of meedenken over de ontwikkeling van de Spoorzone? Dan nodigen we u van harte uit voor de inloopbijeenkomst op 2 oktober.

408 x gezien