Sluit u aan bij de klankbordgroep?

Gouda bouwt aan de toekomst van de stad. In de Spoorzone komen woningen en voorzieningen voor iedereen die wil wonen, werken en ontspannen in het hart van Gouda. De gemeente Gouda legt in haar Ontwikkelperspectief uit wat zij belangrijk vindt voor de Spoorzone. Het Ontwikkelperspectief stond centraal op een inloopbijeenkomst op 2 oktober 2019. De gemeente organiseert nu de vervolgstap op deze bijeenkomst.

Vier onderwerpen
Op basis van de uitkomsten van deze avond gaan we graag in gesprek met belanghebbenden, zoals omwonenden van de Spoorzone. We hopen dat zij als een klankbordgroep mee willen denken over de toekomst van de Spoorzone. Daarom organiseren we op 5 november tussen 18:45 en 21:00 uur een klankbordgroepbijeenkomst over de Spoorzone, in het Huis van de Stad. De volgende onderwerpen staan hier centraal:

  • Welke verbindingen binnen de Spoorzone en omliggende gebieden zijn het meest belangrijk? Welke wandel- en fietsverbindingen moeten eventueel worden verbeterd of toegevoegd?
  • Naar welke voorzieningen is nog vraag in en om de Spoorzone?
  • Welk type woningen past binnen de vraag van Gouda en de locatie van de Spoorzone?
  • Hoe kunnen gemeente en initiatiefnemers geïnteresseerden het beste betrekken bij de toekomstige ontwikkelingen in de Spoorzone?

Tijdens de bijeenkomst is het mogelijk om over drie van de vier onderwerpen mee te praten. We hopen op interesse voor deze klankbordgroep. Natuurlijk heeft iedereen een eigen (en belangrijk) belang. We vinden het belangrijk dat leden van de klankbordgroep het leuk vinden om op gebiedsniveau mee te denken over de plannen.

Aanmelding
We willen u vragen om u aan te melden voor deze bijeenkomst. De omvang van de klankbordgroep blijft beperkt tot 30 aanwezigen, zodat het mogelijk is een goede discussie te voeren. Bij veel belangstelling wordt geloot. U kunt uw aanmelding bekendmaken door uw naam, e-mailadres en woonadres toe te sturen naar spoorzone@gouda.nl. Is er een ander onderwerp wat u graag op de agenda ziet? Geef dit dan door bij uw aanmelding. Bij voldoende animo voegen we het toe aan het programma.

689 x gezien