Vervolg ontwikkelperspectief Spoorzone

Het ontwikkelperspectief vertelt over de toekomst van de Spoorzone. In het ontwikkelperspectief staan allerlei eisen en ambities die de gemeente heeft voor de toekomst van het gebied. De gemeenteraad heeft op 27 november het ontwikkelperspectief in een ‘verkenning’ besproken.

Raadsbehandeling in maart 2020
Tijdens deze verkenning sprak de gemeenteraad over de wijze waarop de gemeenteraad wil besluiten over de Spoorzone. De vergadering is hier terug te kijken, het gaat om agendapunt vijf. Uit de bespreking van de gemeenteraad komt naar voren dat de gemeenteraad het ontwikkelperspectief graag wil vaststellen. Na de verkenning volgt nog een debat over het ontwikkelperspectief en naar verwachting vindt de besluitvormende raadsvergadering in maart 2020 plaats.

311 x gezien